Privacy

Privacyverklaring Van der Pol Reclame & Belettering BV

De laatste wijzigingen zijn gedaan op 21 mei 2018.

Je privacy is voor Van der Pol Reclame & Belettering BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Van der Pol Reclame & Belettering BV allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met info@polreclame.nl.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.  Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren, hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van je op. We vragen toestemming middels onze cookiemelder.

Contactformulier (e-mail)

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel bedrijfsnaam. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Word je Klant

Wanneer je bij ons klant wordt, gebruiken wij je persoonsgegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.
Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Promotie

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij voornamelijk per e-mail, via social media en soms via de post of per telefoon. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze promotie. 
In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeld-link. Je kunt ons blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. Je kunt dit ook aangeven als je wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die je bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Zij zorgen ervoor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten. Dit is nodig om je te kunnen leveren wat je hebt gekocht.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst je toestemming voordat zij je gegevens krijgen. In onze website zijn Youtube video’s en een Interactieve Google Maps kaart opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, na goedkeuring, je persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.

Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we je vragen om akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze Cookie-verklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.
Wil je deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan je cookie-voorkeur bij onze Cookie-verklaring.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Van der Pol Reclame & Belettering BV
Koopliedenweg 14,
2991 LN Barendrecht
info@polreclame.nl
0180-616018